: Novinky

 • Prednášky z 1. Česko-slovenského fóra metrológov

  Prednášky z 1. Česko-slovenského fóra metrológov 25.10.2018, Bratislava – Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel   Názov prednášky/ Prednášaujúci/ Prednáška v pdf.formáte Legální metrologie v České republice/ Ing. Zbyněk Veselák, ředitel odboru metrologie ÚNMZ ČR/ prednáška Vývoj legislatívy pre oblasť metrológie v SR/ Ing. Zbyněk Schreier, riaditeľ odboru metrológie ÚNMS SR/ prednáška Historie metrologie […]

 • Posledná rozlúčka s Jánom Bartlom

  Vo veku 78 rokov zomrel tento víkend náš dlhoročný kolega, významný slovenský vedec v oblasti meracej techniky a optiky, bývalý vedúci oddelenia snímačov Ústavu merania SAV, riaditeľ oddelenia dĺžky a času Slovenského metrologického ústavu a predseda Slovenskej metrologickej spoločnosti RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc. Narodil sa 1. júla 1940 v Žiline. Po absolvovaní Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (1962) začal […]

 • 1.Československé fórum metrológov

  Vážení členovia, sympatizanti a odborná verejnosť, dovoľujeme si Vás pozvať na 1.Československé fórum metrológov, ktoré sa koná pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Ide o výnimočnú konferenciu, ktorej cieľom je založiť novú platformu výmeny informácií medzi subjektami pôsobiacich v národnom metrologickom systéme SR a ČR. Bližšie informácie o konferencii nájdete v pozvánke. Zúčastnite sa a […]

 • 47. Fórum metrológov

  Vážení členovia, sympatizanti, odborná verejnosť, každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie Slovenská metrologická spoločnosť organizuje Fórum metrológov a to pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Ústrednou témou fóra bude „Metrológia v predaji tovarov a služieb na vnútornom trhu EU“. 47. Fórum metrológov sa uskutoční v dňoch 24. a 25. mája […]

 • Oznámenie o začatí pripomienkového konania k Vyhláške ÚNMS SR č.210/ 2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole

  Vážení členovia, sympatizanti a odborná verejnosť, dovoľujem si Vás informovať o začatí pripomienkového konania k Vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov Dátum začatia MPK: 10. 11. 2016 […]

 • Jesenná ponuka vzdelávacích aktivít

  Vážení členovia, sympatizanti a odborná verejnosť, v mene Výboru SMS si Vám dovoľujeme predstaviť “ Jesennú ponuku vzdelávacích aktivít“. Ide o výnimočnú ponuku odborných aktivít, ktorá bola pripravená v spolupráci s Českou metrologickou spoločnosťou, akreditovanou Českým institutem pro akreditaci ako certifikačný orgán pre certifikáciu spôsobilosti zamestnancov na metrologické a skúšobnícke činnosti. Odborný seminár „Meranie a […]

 • Pozvánka na XXXXVI. Fórum metrológov

  Vážené dámy a páni, každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie organizuje Slovenská metrologická spoločnosť pod gesciou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Fórum metrológov. Hlavným poslaním Fóra je pripomenúť si význam merania a metrológie a riešiť aktuálne problémy z vybraného odvetvia priemyslu SR. Tento rok sa v dňoch 31.mája – 01.júna.2016 v priestoroch […]

 • XXXXV. Fórum metrológov

  Vážené dámy a páni. Populačný rast, zvyšovanie dĺžky života, rozmach cestovného ruchu, medzinárodného obchodu a inovácie v modernej medicíne kladú čoraz väčšie nároky na systémy zdravotnej starostlivosti. Následne je dôležité zabezpečiť, aby meranie a jeho výsledky boli rovnaké, nezávislé na tom, kde sa merania vykonávajú. Meranie v zdravotníctve, je podobne ako v iných oblastiach života […]

 • Odborný seminár na tému „Výkon metrologickej kontroly a meraní v odbore merania Objem a Dĺžka“

  Vážení členovia, sympatizanti a odborná verejnosť, dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár s názvom „“Výkon metrologickej kontroly a meraní v odbore merania Objem a Dĺžka“, ktorý sa uskutoční dňa 26.11.2014 v Bratislave v zasadacej miestnosti pracoviska Slovenskej legálnej metrológie (na Geologickej ulici). Bližšie informácie o seminári získate v pozvánke, ktorú si môžete stiahnuť po kliknutí na tento […]